Slide

Statsbudsjettet 2014: Ocean Space Centre neste fase får 15 millioner kroner

Mandag 14.oktober 2013: Regjeringen Stoltenberg foreslår å bevilge 15 millioner kroner til videre utredning av Ocean Space Centre. Målet er at senteret skal bli et internasjonalt kunnskapsnav innen havromsteknologi.

Les mer

Ressurser

Her vil det fortløpende legges ut rapporter og faktagrunnlag knyttet til prosjektet.