Teknologi erobrer havrommet Slide

SINTEF og NTNU leverte i april 2018 en supplerende analyse til Nærings- og fiskeridepartementet med et revidert konsept for et Ocean Space Centre, fremtidens laboratorie- og kunnskapssenter for havrommet. Planleggingen av Ocean Space Centre har foregått helt siden 2008, med bred støtte fra myndigheter og næringsliv. Det nye laboratoriekonseptet treffer et bredere marked og flere fagområder, men like viktig er det at kostnadene er vesentlig redusert. Investeringskostnadene for det nye konseptet er 269 millioner kroner lavere enn for alternativet som ble presentert i KVU.

Les analysen her.