Tidslinje

2013

 1. Omtale i: Stortingsmelding nr. 39

  2012/2013

  Nærings- og handelsdepartementet
  Mangfold av vinnere – Næringspolitikken mot 2020

 2. Omtale i: Stortingsmelding nr. 18

  2012/2013

  Kunnskapsdepartement
  Lange linjer – kunnskap gir muligheter

2012

 1. Kvalitetssikring fase 1

  Oktober 2012

  Nærings- og handelsdepartementet

2011

 1. Overlevering KVU til NHD for kvalitetssikring

  30. september 2011

  Nærings- og handelsdepartementet
  Behovsanalyse, strategidokument, kravdokument og mulighetsanalyse

 2. Omtale i: Næringsutvikling og grønn vekst

  Medio 2011

  Nærings- og handelsdepartementet Miljøverndepartementet
  Regjeringens strategi for miljøteknologi

 3. Omtale i: Stortingsmelding nr. 28

  Medio 2011

  Olje- og energidepartementet
  En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten

2010

 1. Overlevering forstudie til Trond Giske

  8. februar 2010

  Nærings- og handelsdepartementet

 2. Fase 2 – ”Ocean Space Centre” (forstudie, jan./feb. 2010)

2009

 1. Omtale i: Stø kurs - 2 år etter

  10. juni 2009

  Nærings- og handelsdepartementet
  Regjeringens maritime strategi

 2. Omtale i: Stortingsmelding nr.30

  24. april 2009

  Kunnskapsdepartement
  Klima for forskning

2008

 1. Omtale i: Stortingsmelding nr.7

  5. desember 2008

  Nærings- og handelsdepartementet
  Et nyskapende og bærekraftig Norge

 2. Fase 1 – «World Ocean Space Center – Den tredje bølgen»

 3. Øremerket bevilgning fra NHD (8 mill.) til forstudie

2007

 1. Omtale i: Stø Kurs

  16. oktober 2007
  Nærings- og handelsdepartementet
  Regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime mæringer

2006

 1. Lansering av “Visjonsprosjektet” World Ocean Space Centre

2005

 1. Omtale i: Stortingsmelding nr.20

  Juni 2005
  Utdannings- og forskningsdepartementet
  Vilje til forskning