Havrommet

Havromsteknologi er en overordnet og helhetlig tilnærming til det som vanligvis blir kalt “marin teknologi”. Begrepet “Havrommet” kan virke fremmed for mange, men siden tidlig på syttitallet har et stort antall vitenskapelige publikasjoner faktisk diskutert og beskrevet Havrommet (se referanser nedenfor).

Begrepet er nært knyttet til Maltas tidligere faste representant til FN, Arvid Pardo (1914-1999). Pardo er meget kjent for sitt imponerende “Utkast til Havromstraktat” (Draft Ocean Space Treaty), et arbeidsnotat presentert av Malta til FNs Sjøbunnskomite (UN Seabed Committee) i 1971. Dokumentet definerer kyststatenes jurisdiksjon i havrommet, som deles inn i det nasjonale og det internasjonale havrommet. I det populærvitenskapelige tidsskriftet “New Scientist” (1971) ble havromsbegrepet introdusert i artikkelen “Pardo, politics and pollution”. Pardos utkast til havromstraktat har faktisk vært kalt “den virkelige prototypen til FNs Havrettstraktat” (1982).

Referanser

 • 1972: “From the law of the sea towards an Ocean Space regime: practical and legal implications of the marine revolution”. (University of Hamburg).
 • 1973: “Planning the future of Ocean Space: a case study of the United Nations Sea-Bed Committee 1968-1970″. (Northwestern University).
 • 1975: ”Ocean Space Rights – developing US Policy”. (Praeger Publishers Inc.)
 • 1981: “Competition for Ocean Space: the Bay of Fundy fishing and shipping industries”. (Dalhousie University).
 • 1983: “The Law of the Sea. US Policy dilemma”. (Institute for Comparative Studies).
  1993: “Freedom for the Seas in the 21st century. Ocean governance and Environmental harmony” (Island Press).
 • 1995: “Coastal Ocean Space Utilization” (Routledge Publishers).
 • 1997: “Politics, values, and functions: International law in the 21st century” (Martinus Nijhoff Publishers).
 • 2008: “Black holes in Ocean Space” (Greenpeace).
 • 2010: “Ocean Space Centre: The future knowledge centre” (MARINTEK report submitted to the Norwegian Ministry of Trade and Industry”.
 • 2011: “An industry for the future – Norway’s petroleum activities” (Stortingsmelding to the Parliament from the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy).